anasayfa   site kullanım sözleşmesi   english   arabic   russian
 
  SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ  

AktifTelecom web sitesi (www.aktiftelecom.com), Aktif Elektronik Telekomünikasyon San.
ve Dış Tic. Ltd. Şti’ ne aittir ve bu adresi ziyaret edenlerin bilgi güvenliği AktifTelecom için
büyük önem taşır. Bu metin bilgi güvenliği, site kullanımı ve siteye erişim ile ilgili sizi
bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın web sitemizi dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz.
Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz AktifTelecom tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir. Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon ve faks numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz tarafınızdan web sitemize verildiğinde kaydedilir. Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz. Web sitemizde yapmakta olduğunuz şifrelerinizi korumanızın önemini daha iyi anlamanız açısından gereklidir.
AktifTelecom şifrenizi ve parolanızı kimse ile paylaşmamanızı ve bir yere not etmemenizi
özellikle rica ediyoruz.

  BAYİLİK SÖZLEŞMESİ  

AktifTelecom bayileri ve bayi adayları, bayilik başvurusu işlemleri esnasında bu sözleşmeyi mutlaka okumalı ve bir örneğini print ederek saklamalıdır.

Tüm bayiler, aşağıdaki maddelerin tamamını kabul etmiş sayılır.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin
garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizlerin
sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

Web sitemizde AktifTelecom tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından Aktif Elektronik Telekomünikasyon San. ve Dış Tic. Ltd. Şti' nin sorumlu olmadığını belirtiriz.

AktifTelecom gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle
site kullanımı ve güvenlik sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. Site kullanımı esnasında bayi ya da herhangi bir ziyaretçinin siteye erişmekte kullandığı cihaz, sistem, bilgisayar, telefon ve benzeri her türlü donanım ve yazılımın hasar görmesi durumunda AktifTelecom sorumlu değildir.

Aktiftelecom, siteyi ziyaret eden, kullanan bayiler ve ziyaretçilerin şahsi bilgilerine
(Gsm numarası, E posta adresi, Msn, skype, facebook, twitter ve benzer uygulamalar,
kullanıcı hesap bilgileri) gerekli gördüğü durumlarda uyarı, reklam, borç ve bakiye bilgisi, kampanya duyuruları, Bayram ve önemli günlerde kutlama mesajları gönderebilir.

AktifTelecom Web Üzerinden Yapılacak Bayilik İşlemleri Sözleşmesi

Web sitesi üzerinden yapılacak bayilik işlerine ilişkin sözleşme şartlarını lütfen dikkatle okuyunuz. Bu sözleşme AktifTelecom bayilerinin imzaladıkları "Bayilik Sözleşmesinin” ayrılmaz
bir parçasıdır.

Madde 1 - Tanımlar
Bayi: AktifTelecom ile sözleşme imzalamak suretiyle, AktifTelecom tarafından üretilen,
ithal edilen, bayi ya da distribütörü olduğu ve proje olarak geliştirdiği sistemlerin (donanım
ve yazılımların) son kullanıcıya satışını, satışında aracılık yapan, satış sonrası teknik destek hizmetini verebilen ve son kullanıcı ile teknik destek sözleşmesi imzalayabilen firmalardır.
Aktiftelecom : Aktif Elektronik Telekomünikasyon San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu, AktifTelecom ile bayi arasında olan ticari ilişkileri düzenler. AktifTelecom ürün ve hizmetlerine ilişkin esasların tayin ve tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.

Madde 3 - Bayinin Yükümlülükleri
Bayi, işbu sözleşme nedeniyle / sözleşmenin ifası sırasında kendi adına işlem yapma konusunda tam yetkili olacağını, AktifTelecom tarafından tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde yaptığı her işlemin kendisini bağlayacağını, tüm işlemlerinden ve davranışlarından sorumlu olacağını, şifre kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı itirazından peşinen vazgeçtiğini, Aktif Elektronik Telekomünikasyon San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti (bundan böyle kısaca "AktifTelecom'un şifreleri kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını, bayi şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi/şifreleri herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını ve bu şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrelerin kendisinin dışında kişiler tarafından kullanılması neticesinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir suretle Aktiftelecom sorumlu tutulamayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı Aktiftelecom peşinen ibra ettiğini, her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Madde 4 - Web üzerinden yapılacak bayilik işlemlerine ilişkin hükümler
4.1. AktifTelecom bayiye internet üzerinden bayilik hizmeti veriyor olması, bayiye donanım
ve yazılım temini konusunda bir AktifTelecomun taahhüdü oluşturmaz.

4.2. Bayi, AktifTelecom'un vermiş olduğu internet üzerinden bayilik hizmetlerinden yararlanmak suretiyle, 3. şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan AktifTelecom'un sorumlu olmadığını, tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde AktifTelecom'a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında AktifTelecom'u şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

4.3. AktifTelecom, internet sitesi üzerinden verilecek olan hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, bu yollarla yapılacak işlemler üzerinde değişiklik yapmak, eksiltmek ve azaltmak
hakkını saklı tutar.

4.4. AktifTelecom, bayinin, bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması, AktifTelecom şifrelerin sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği, güvenlik önlemlerinin ihlal edildiği kanaat’ına varması halinde, ancak bu hal ile sınırlı olmaksızın her zaman herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin bayinin şifresini iptal edebilir ve/veya bayinin bu hizmetten yararlanmasına derhal son verebilir. Hizmete son verilmesine kadar geçen sürede doğan
bayi yükümlülükleri hizmete son verildikten sonra da devam eder. Bayi, bu hususları kabul ettiğini ve hizmetin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı AktifTelecom'dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. Bayi tarafından AktifTelecom'a iletilen bilgiler doğrultusunda, Aktiftelecom'un işlem yapıp yapmama hakkı saklı olduğu gibi bayi kendisi tarafından sunulan bilgiler nedeni ile AktifTelecom'dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. Bayi, kendi adına kayıtlı şifrelerin 3. kişilerce öğrenilmesi ya da öğrenildiğinden şüphelenilmesi halinde AktifTelecom'u derhal haberdar edeceğini aksi takdirde doğabilecek sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul
ve beyan eder.

4.6. AktifTelecom, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak AktifTelecom'un istemi dışında olacak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde AktifTelecom sorumlu olmayacaktır. AktifTelecom, bu sözleşme konusu hizmetlerin bayiye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.

4.7. AktifTelecom ile bayi arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için İstanbul mahkemeleri
ve icra daireleri yetkilidir.

4.8. AktifTelecom ile bayi arasında işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda,
AktifTelecom'un defter, her türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri ve internet sitesi giriş çıkış kayıtları kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. Bayi, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi olduğunu
kabul ve beyan eder. Bayi, Aktiftelecom tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne
uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

4.9. Bayi, işbu sözleşmeye ilişkin olarak gerektiğinde AktifTelecom tarafından kendisinden
talep edilecek belge ve bilgileri AktifTelecom'a derhal vermekle yükümlü olduğunu kabul
ve taahhüt eder.

4.10. AktifTelecom, işbu sözleşmede dilediği değişikliği ve yeniliği yapma hakkını saklı tutar.

 
  © 2012 Tüm hakları saklıdır.